LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

  • 22 พ.ค. 2561 เวลา 06:52 น.
  • 98,305
มาแล้ว! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1 โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2561 ความรอบรู้ กฎหมาย ชุดที่ 1
ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู
แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ชุดที่ 1)
โดย : ดร.ณรงค์ ศิริเมือง

*** ฝึกทำด้วยตนเองก่อน แล้วเฉลยจะตามมานะครับ

1. Logbook Teacher เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู
ข. การพัฒนาคู่มือครู
ค. บันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู
ง. บันทึกประวัติการประกอบวิชาชีพครู

2. กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู สอดคล้องกับข้อใด
ก. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. กองทุนคุ้มครองเด็ก
ค. กองทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ง. กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา(กอปศ.) ตรงกับข้อใด
ก. นายมีชัย ฤชุพันธ์
ข. นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ
ค. นายฟุ้ง สังขจร
ง. นายจรัส สุวรรณเวลา

4. สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
ก. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด
ข. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ค. สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

5. ยุทธศาสตร์ชาติ มีระยะเวลาตามข้อใด
ก. 10 ปี
ข. 15 ปี
ค. 20 ปี
ง. 25 ปี

6. จากข้อ 5 ช่วงเวลาดังกล่าวคือข้อใด
ก. พ.ศ.2560 – 2579
ข. พ.ศ.2561 – 2579
ค. พ.ศ.2561 – 2580
ง. พ.ศ.2562 – 2581

7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ก. ความมั่นคง
ข. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง. การส่งเสริมการลงทุนระยะยาว

8. SAR ที่โรงเรียนต้องจัดท้ารายงาน เป็นประจ้าทุกปีการศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับข้อใด
ก. รายงานประจ้าปี
ข. รายงานการศึกษา
ค. รายงานการประเมินตนเอง
ง. รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา

9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในวันใด
ก. 19 สิงหาคม 2542 
ข. 20 สิงหาคม 2542
ค. 21 สิงหาคม 2542 
ง. 22 สิงหาคม 2542

10. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับข้อใด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษา
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 
สามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบทั้งหมดได้ที่ ไฟล์ PDF :: ไฟล์แนบ


สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนอบรมหลักสูตรเตรียมสอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด "รอบเข้มตะลุัยข้อสอบ"ประจำปี 2561 กับชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู


...การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับการโอนเงินสามารถโอนรวมกันมาได้แล้วแจ้งชื่อในตอนส่งสลิปได้เลยค่ะ...
รูปแบบ คอร์ส 2 วัน

>> ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 <<
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (มีเอกสารประกอบการอบรม ไม่รวมอาหารและที่พัก) ณ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) จังหวัดชัยนาท***
>>> หากมีปัญหาในการลงทะเบียน "ติว" ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-9729404 , 098-8324766 , 093-2274350 (ครูสมพร) , 081-0376089 (โก๊ะ)
>>> สำหรับท่านที่ต้องการจอง "ที่พัก" ในมูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) สามารถโทรจองได้ที่เบอร์ 081-9206113 คุณอัญชลี

*** คลิกลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนในลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ***
 
ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรเตรียมสอบครูผู้ช่วย ทุกสังกัด "รอบเข้มตะลุัยข้อสอบ" ประจำปี 2561 กับชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู :: คลิกที่ >> https://goo.gl/vwuYTb


  • 22 พ.ค. 2561 เวลา 06:52 น.
  • 98,305

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^