LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 22 ก.ค. 2564รร.เอกชนก็น่าเห็นใจ "ปลัดศธ." ชี้ผปค.ค้างค่าเทอมอื้อ รร.ต้องแบกเงินเดือนครูทุกเดือน

ห้องสอบครูผู้ช่วย

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
++แนวข้อสอบ++เอกทัศนศิลป์ สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกทัศนศิลป์ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:57 น.

801 0    
++แนวข้อสอบ++เอกคณิตศาสตร์ สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกคณิตศาสตร์ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:54 น.

847 0    
++แนวข้อสอบ++เอกเกษตร สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกเกษตร สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:51 น.

699 0    
++แนวข้อสอบ++เอกแนะแนว สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกแนะแนว สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:48 น.

724 0    
++แนวข้อสอบ++เอกการศึกษาพิเศษ สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกการศึกษาพิเศษ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:44 น.

772 0    
++แนวข้อสอบ++เอกการจัดการทั่วไป สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกการจัดการทั่วไป สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:41 น.

876 0    
++แนวข้อสอบ++วิชาเอกฟิสิกส์ สพฐ ++แนวข้อสอบ++วิชาเอกฟิสิกส์ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:38 น.

771 0    
++แนวข้อสอบ++เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:35 น.

731 0    
++แนวข้อสอบ++เอกบริหารธุรกิจ สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกบริหารธุรกิจ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:32 น.

772 0    
++เก็งข้อสอบ++ เอกภาษาอังกฤษ สพฐ ++เก็งข้อสอบ++ เอกภาษาอังกฤษ สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:29 น.

750 0    
++เก็งข้อสอบ++ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ ++เก็งข้อสอบ++ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:24 น.

772 0    
++เก็งข้อสอบ++   เอกคหกรรม สพฐ ++เก็งข้อสอบ++ เอกคหกรรม สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:21 น.

722 0    
++แนวข้อสอบ++เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ ++แนวข้อสอบ++เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ

โดย nuywongsi เมื่อ 07 ก.ย. 2559 เวลา 13:16 น.

762 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย boonleasri เมื่อ 05 ก.ย. 2559 เวลา 05:39 น.

693 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:31 น.

823 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกคหกรรม แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:30 น.

935 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ  เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:29 น.

1,067 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกภาษาอังกฤษ สพฐ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกภาษาอังกฤษ สพฐ

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:28 น.

949 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกบริหารธุรกิจ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกบริหารธุรกิจ

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:27 น.

715 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดย jobthaid2559 เมื่อ 04 ก.ย. 2559 เวลา 23:26 น.

732 0    
^