LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

เรื่องเล่าดีๆ ที่อยากแบ่งปัน

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:53 น.

15 0    
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:53 น.

17 0    
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:53 น.

17 0    
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:52 น.

22 0    
แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ระดับ4 ธนาคารเพื่อการเ แนวข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ระดับ4 ธนาคารเพื่อการเ

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:52 น.

24 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:52 น.

20 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:35 น.

26 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:35 น.

19 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยช่าง(สำนักงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ผู้ช่วยช่าง(สำนักงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:35 น.

24 0    
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:35 น.

16 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:34 น.

27 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อม แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อม

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:34 น.

21 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:34 น.

19 0    
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:34 น.

24 0    
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉ

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:33 น.

62 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:33 น.

23 0    
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 19:33 น.

10 0    
ยาช่วยย่อยอาหาร คืออะไร ยี่ห้อไหนดี ผลข้างเคียง ยาช่วยย่อยอาหาร คืออะไร ยี่ห้อไหนดี ผลข้างเคียง

โดย Dr. BIOCIAN เมื่อ 27 เม.ย. 2566 เวลา 18:52 น.

21 0    
ข้อดีของประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ไม่ควรพลาด ข้อดีของประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ไม่ควรพลาด

โดย naris.seono1 เมื่อ 26 เม.ย. 2566 เวลา 22:46 น.

23 0    
ฝ้า กระ จุดด่างดำ เกิดจาก วิธีรักษา ฝ้า กระ จุดด่างดำ เกิดจาก วิธีรักษา

โดย Dr. BIOCIAN เมื่อ 26 เม.ย. 2566 เวลา 18:04 น.

36 0    
^ <