LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครครูปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 21,250 บาท รับสมัคร 15 ม.ค. - 12 ก.พ.2567

  • 31 ม.ค. 2567 เวลา 17:18 น.
  • 9,661
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครครูปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 21,250 บาท รับสมัคร 15 ม.ค. - 12 ก.พ.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครครูปฐมวัย วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 21,250 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูปฐมวัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2567

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการเปีดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ครูปฐมวัยปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท เลขที่ตำแหน่ง 3109 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามหมวดสองข้อ 11
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
1.4 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th หรือโทรศัพท์ 02-260-7061
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET หรือ TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.litu.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-613-3101-3,
02-696-6033

1.5 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามตำแหน่งที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work
ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนน รวม 50% ขึ้นไปที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัครทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 02-613-2199

1.6 พระภิกษุหรือสามณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้
ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.2 จัดกิจกรรม และให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม และการดูเด็กแก่ครูพี่เลี้ยง ทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรม การทำสื่อการดูแลเด็กด้านพัฒนาการ และสุขภาพเบื้องต้นได้
2.3 มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักงานบริการ สามารถดูแลเด็ก และมีทักษะการประสานงานทำกิจกรรมเด็กระดับปฐมวัยได้

3. ข้อกำหนดภาระงาน
ปฏิบัติงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาการศึกษา บริการวิซาการ และคุณภาพของงานสูงเนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความซับซ้อนและต้องการความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง ความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการเป็นผู้นำในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 งานวิชาการ
- จัดทำหลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษาการดูแลเด็ก
- การจัดการเรียนการสอนโดยมีแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมห้องเรียนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร และติดตามประเมินผลผู้ดูแลเด็กในศูนย์
- เป็นผู้นำและให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรม การดูแลเด็กแก่ครูและพี่เลี้ยงทั้งในการจัดกิจกรรมการทำสื่อ การดูแลเด็กด้านพัฒนาการ และสุขภาพเบื้องต้น
3.2 งานบริการวิชาการ
- ทำวิจัย ร่วมวิจัย และช่วยเหลือการดำเนินงานวิจัยของศูนย์
- ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการของศูนย์
- สนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรม การวิจัยแก่นักศึกษา
3.3 งานประกันคุณภาพ
- จัดทำข้อมูลและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพในส่วนวิชาการ บริการวิชาการของศูนย์

วิธีการสมัครสอบ
1. ให้ผู้สมัครทำการกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับใบสมัครสามารถ Download
แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ w..w.nurse.tu.ac.th >>หัวข้อข่าว >>ดาวน์โหลดใบสมัครงาน(ทั้งนี้การสมัครสอบเฉพาะในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น)


รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร

 
  • 31 ม.ค. 2567 เวลา 17:18 น.
  • 9,661

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^