LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู

โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 11-16 ก.พ.2566

  • 09 ก.พ. 2566 เวลา 17:02 น.
  • 2,594
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 11-16 ก.พ.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 11-16 ก.พ.2566
เรียเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย    
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
(งบประมาณขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

    ด้วยโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกประถมศึกษา, วิชาเอกทั่วไป โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2557 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ตามความแจ้งนั้น

โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด 
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
      1.1.1 วิชาเอกภาษาไทย, เอกประถมศึกษา ,เอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท / เดือน
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
      1.3.1 ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
      1.3.2 วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
      1.3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      1.3.4 จัดการอบรมสั่งสอน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      1.3.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
      1.3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
      2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      2.2.1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
      2.2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
กำหนด
      2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช
  
3. การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย ตำบลขุนศรี  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โทร. 090 – 9301642 ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • 09 ก.พ. 2566 เวลา 17:02 น.
  • 2,594

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^