LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

  • 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 24,379
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น
เงินเดือน :    37,680 บาท
ประเภท :    เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
2. มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ปญหาด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
2. สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
3. ให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานประกันคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 เรื่อง (50 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 ประเมินข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัคร จากการสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินรวมกันทั้ง 2 องค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ จากมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
  • 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 24,379

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <