LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

  • 22 เม.ย. 2567 เวลา 19:11 น.
  • 627
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ประกาศโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง
พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

    1.1 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียม ดูแลและควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเกทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย เครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานดัานโสดทัศนูปกรณ์ งานไฟฟ้า ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    1.2 คำตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

    1.3 ระยะเวลาการจ้าง 7 พฤษภาคม 2527 - 30 กันยายน 2567

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
    2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
          2.1.2 มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

    2.2 คุณสมบัติทั่วไป
          2.2.1 เพศชาย สัญชาติไทย
          2.2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดบีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันรับสมัคร)
          2.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          2.2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          2.2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคคล อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 22 เม.ย. 2567 เวลา 19:11 น.
  • 627

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^