LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 21 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 21,443
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ได้ดำเนินการขยายโอกาสทางกาศึกษาในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลน วิชาวิทยาศาสตร์ ณิตศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาชีพและพลศึกษา และตำแหน่งที่ขาดแคลน วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาแต่ละประเภท ทักษะทางด้านภาษา คิด วิเคราะห์ และทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 19 อัตรา ดังนี้
    1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    3. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    4. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 12 อัตรา
    5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 อัตรา
    6. วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรถฎาคม 2547 ข้อ 4 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นหนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
          (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศ)
         - ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ
         - ครูปฏิบัติการสอน

2. การสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับ ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ และครูปฏิบัติการสอน ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 15,000 บาท

ประกาศรับสมัคร
  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 21,443

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^