LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 20,407
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ได้ดำเนินการขยายโอกาสทางกาศึกษาในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลน วิชาวิทยาศาสตร์ ณิตศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาชีพและพลศึกษา และตำแหน่งที่ขาดแคลน วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาแต่ละประเภท ทักษะทางด้านภาษา คิด วิเคราะห์ และทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 19 อัตรา ดังนี้
    1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    3. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    4. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 12 อัตรา
    5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 อัตรา
    6. วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    1.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรถฎาคม 2547 ข้อ 4 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นหนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
          (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (รายละเอียดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศ)
         - ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ
         - ครูปฏิบัติการสอน

2. การสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับ ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมต่างๆ และครูปฏิบัติการสอน ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 15,000 บาท

ประกาศรับสมัคร
  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 20,407

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^