LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565

  • 07 ส.ค. 2565 เวลา 10:56 น.
  • 3,790
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
- ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งคนสวน (ผู้พิการ) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามการกิจ ได้แก่
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีภายทุทพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิดฟันเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประถาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
10) เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะตำแหน่งคนส่วน (ผู้พิการ))

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกสภาห้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสุาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฎตาม (ผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 0242 51914  หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร
  • 07 ส.ค. 2565 เวลา 10:56 น.
  • 3,790

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^