LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-2ส.ค. 2565

  • 13 ก.ค. 2565 เวลา 19:55 น.
  • 18,029
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-2ส.ค. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.-2ส.ค. 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
   1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
   1.2 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
         1.2.1 ขอบข่ายที่จะต้องปฏิบัติ
                  1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                  2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                  3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                  4) ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
                  6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.2.2 อัตราว่าง จำนวน 9 อัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มวิชา/หรือสาขาวิชาเอกตามบัญชีแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

   
1.3 รายละเอียดการจ้าง
         1.3.1 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
         1.3.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547
         1.3.3 ระยะเวลาการจ้าง จะดำเนินการจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทางสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547)
         2.1.1 มีสัญชาติไทย
         2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
         2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
         2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ,รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         2.2.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน(ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2)

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : เอกสารแนบ
 
  • 13 ก.ค. 2565 เวลา 19:55 น.
  • 18,029

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^