LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65 09 ส.ค. 2565รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษ 16-18 พ.ย.65 เฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัคร 18-24 เมษายน 2565

  • 19 เม.ย. 2565 เวลา 18:30 น.
  • 6,921
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัคร 18-24 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัคร 18-24 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ให้ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งรับสมัคร ประกอบด้วย
    1.1 ครูผู้ช่วยสาขาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
    1.2 พนักงาน ICT จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
    1.3 พนักงานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
    1.4 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
    1.5 พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
    1.6 พนักงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        2.1.1 มีสัญชาติไทย
        2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        2.1.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        2.2.1 ครูผู้ช่วยสาขาภาษาจีน
                (1) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
                (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระตับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน
                (3) จบการศึกษาจากมหาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                (4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                (5) มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (ถ้ามี ระดับ 6 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
                (6) มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.2.2 พนักงาน ICT
                (1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายของการรับสมัคร
                (2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
                (3) วุฒิกรศึกษาไม่ตำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
                (4) มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ดูแล รักษาและซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต
                (5) มีความสามารถในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                (6) หากมีประสบการณ์การทำงานจะไตได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.2.2 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
                (1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายของการรับสมัคร
                (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
                (3) มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดยาเบื้องต้นและสามารถดูแลผู้ป่วยได้
                (4) มีความเสียสละและจิตอาสา ทำงานวันหยุดได้
                (5) มีความสามารถในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                (6) หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.2.3 พนักงานธุรการ
                (1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายของการรับสมัคร
                (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
                (3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมวเตอร์เบื้องต้น และปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ รายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
                (4) มีความเสียสละและจิตอาสา ทำงานวันหยุดได้
                (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
                (6) หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.2.5 พนักงานโสตทัศนศึกษา
                (1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายของการรับสมัคร
                (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
                (3) มีความรู้ ความสามารถต้านคอมพิวเตอร์ ระบบงานโสตทัศนศึกษา บันทึกภาพ จัดเตรียมใช้ ควบคุม ดูแล และซ่อมโสตทัศนูปกรณ์
                (4) มีความเสี่ยสละและจิตอาสา ทำงานวันหยุดได้
                (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
                (6) หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.2.5 พนักงานช่างไฟฟ้า
                (1) อายุไม่เกิน 35 ปีปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ายของการรับสมัคร
                (2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
                (3) มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า สามารถติดตั้งไฟฟ้าเบื้องตัน ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
                (4) มีความเสียสละและจิตอาสา ทำงานวันหยุดได้
                (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
                (6) หากมีประสบการณ์ และใบผ่านงานหรือใบรับรองการผ่านการอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2525 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2

4. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
    4.2 สำเนาคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในก่อนวันรับสมัคร ในวันที่ 17 เมษายน 2565
    4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript ระบุวุฒิการศึกษา วิชาเอกที่จบการศึกษา ฉบับสำเนา(รับรองสำเนา) 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) อย่างละ 1 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
    4.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำเนาการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองผ่านงาน อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. เงื่อนไขการสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
    6.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่า และอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
    6.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 6.1 โดยเรียงตามลำตับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ได้รับกรคัดเลือกจะยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีหนึ่ง ดังนี้
        (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
        (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด

      ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565
 
(นายพัชริน ภู่ชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.เพชรบูรณ์
เลขที่ 208 ถนน สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056711454. Fax : 056720954 wkphetchabun@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 19 เม.ย. 2565 เวลา 18:30 น.
  • 6,921

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^