LASTEST NEWS

18 พ.ค. 2565“ตรีนุช” ดอดเงียบตรวจ รร.ต่างจังหวัด พบปัญหาครูธุรการกลัวงานจัดซื้อจัดจ้าง 18 พ.ค. 2565“ตรีนุช” ดอดเงียบตรวจ ร.ร. !!! ครูสะท้อนขอตำแหน่งธุรการ  18 พ.ค. 2565“ไล่ยุบ ร.ร.ลูกชาวบ้าน ศธภ./ศธจ.กลับไม่ต้องการยุบตัวเอง” มุมมองจาก “วีระ” รองปลัด ศธ. 18 พ.ค. 2565"อดีตรมว.ศึกษาฯ"แนะควรเลิกบังคับ ชุดนักเรียน และ"ทรงผมนักเรียน" 18 พ.ค. 2565กศจ.สมุทรปราการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 221 อัตรา - รายงานตัว 30-31 พ.ค.2565 17 พ.ค. 2565เทศบาลตำบลพนา รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 พ.ค. 2565ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พ.ค. 17 พ.ค. 2565โรงเรียนสุขานารี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2565 17 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านห้วยปราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 16-22 พ.ค.2565 17 พ.ค. 2565โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 23 - 25 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท

  • 20 ธ.ค. 2564 เวลา 21:50 น.
  • 1,048 ครั้ง
  • LINE it!
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2564 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัตเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิขาเอกคณิดศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุตหนุนของสถานศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิดศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก
    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา
    (อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน 9,000 บาพ/คน)

2. คุณสมบัติทั่วไป
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transrcipt หรือใบปริญญาบัตร ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
    2.4 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร
    3.3 ผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระตับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75
    3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
    3.5 สามารถสอนได้ตามที่โรงเรียนกำหนด และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ
    3.6 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ คลิปการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
    3.7 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ (จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

4. หลักสูตรและการสอบ
    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและสัมกาษณ์ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
    1) ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ วิชาการศึกษา และวิชาชีพครู โดยวิธีการสอบข้อเขียน (50 คะแนน)
    2) ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาเอกเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (50 คะแนน)
    3) ทดสอบความรู้ความสามารถทางการสอน ตามสาขาวิชาที่สมัคร โตยวิธีการสอบปฏิบัติใช้เวลาทำการสอน 20 นาที และสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    กำหนตวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมกรอกใบสมัคร โดยส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการสมัครทาง Email มาที่ taksinschool@hotmail.com หรือส่งในช่องทาง Facebook โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

หมายเหตุ ให้นำหลักฐานเอกสารการสมัครตัวจริงมายื่นในวันสอบ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    6.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้มี) จำนวน 1 ฉบับ
    6.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    6.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เตือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    6.8 สำเนาประวัติการรับวัคซีน COVD-19 จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม จำนวน 1 ฉบับ

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เรียงตามลำดับใบสมัครที่ยืน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทาง Facebook โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 055 - 511136

8. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และประกาศผลสอบ
    โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จะดำเนินการทตสอบวัดความรู้และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และประกาศผลสอบวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทาง Facebook โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
เลขที่ 45 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําหนองหลวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^