LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 19 ม.ค. 2565กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 19 ม.ค. 2565สพฐ. ยืนยันไม่เลื่อนสอบครูผู้ช่วย 5-6 ก.พ. นี้ 19 ม.ค. 2565ด่วน! ครูผู้ช่วย กทม. สอบวันที่ 29-30 มกราคม 2565 19 ม.ค. 2565เว็บไซต์รับสมัคร ทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมัคร 19-30 ม.ค.2565 19 ม.ค. 2565สอศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข เพิ่มเติม 19 ม.ค. 2565ชัดเจนแล้ว!!! ประกาศ สอศ. สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กำหนดการเดิม 30 ม.ค.2565 18 ม.ค. 2565สพฐ. รับลูก “รมว.ศธ.” จัดสร้างบ้านพักครูสำรวจสภาพพื้นที่-ความเหมาะสม หวังทำให้มีคุณภาพ 18 ม.ค. 2565ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK- ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว 17 ม.ค. 2565โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว สมัคร 17 ม.ค.-4 ก.พ.2565

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 1-7 ธันวาคม 2564

  • 29 พ.ย. 2564 เวลา 23:10 น.
  • 2,683 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 1-7 ธันวาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 1-7 ธันวาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีจำนวน 7 ตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีจำนวน 7 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

*หมายเหตุผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1. ตำแหน่งประเภท นักจัดการงานทั่วไป
 สายงาน บริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานยานพาหนะ งานประสานงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์งานจัดสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมภารกิจต่าง ๆให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ300089
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด


2. ตำแหน่งประเภท นักวิชาการเงินและบัญชี
สายงาน บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานการเงิน ดำเนินงานเกี่ยวกับรับเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง การเก็บเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงานบัญชีงานบริหารบัญชีดำเนินการเกี่ยวข้องกับงานบัญชีงานพัสดุและงานบริหารงานสินทรัพย์และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ดำเนินงานเกี่ยวกับจัดซื้อ
จัดจ้างการจัดหาพัสดุการควบคุมพัสดุการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมส่งเสริมภารกิจ ต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ300113
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

3. ตำแหน่งประเภท นักทรัพยากรบุคคล
 สายงาน บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนประวัติข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องการออกหนังสือต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินตามบทบาทภารกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ300153
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

4. ตำแหน่งประเภท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 สายงาน บริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผน
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานส่งเสริมสนับสนุนภาษาในเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยประสานงานประมวลแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถดำเนิน ตามบทบาทภารกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์วิจัยทางสังคมศาสตร์การวางแผน กฎหมาย รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บริหาร สถิติสังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ300168
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

5. ตำแหน่งประเภท นักวิชาการศึกษา
สายงาน บริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม งานสถานศึกษา งานข้อมูลสารสนเทศและการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สามารถดำเนินตามบริบทภารกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ300180
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด


6. ตำแหน่งประเภท นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สายงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้วยจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์สังคม และการวางแผนการแก้ไขปัญหา
1.3 ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหาอธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น
1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม แะบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง
1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ส่งเสริมพัฒนาการระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติกเด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของเด็กนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยทางด้านจิตวิทยา ด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
1.9 สรุปสถิติรายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

4. ด้านการบริการ
4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถคุณวุฒิทางการศึกษา
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนะแนวหรือจิตวิทยาอื่น ๆ
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ306662
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบที่ ครพ. กำหนด

7. ตำแหน่งประเภท ครูผู้สอน
สายงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานโดยทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
(6) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งเลขที่ พ314268
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้างโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^