LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

สมศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา สมัครบัดนี้-30 ก.ย.2564

  • 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:58 น.
  • 5,442
สมศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา สมัครบัดนี้-30 ก.ย.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สมศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา สมัครบัดนี้-30 ก.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุุณข้อมูลจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ 616/2564
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28 (4) (5) (6) (7) (8) และ (10)
ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น เว้นแต่เป็นตามมาตรา 36 (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เมื่อได้รับคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จะต้องลาออกจากราชการ) ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนมีความจำเป็นต้องจ้างตามลักษณะงานขององค์การมหาชนนั้น
(6) มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงานและจิตบริการ
(7) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(8) มีความสามารถในการสื่อสาร
(9) มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
(10) มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
(11) มีเจตคติที่ต่อองค์กร และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
(12) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ต่อการดำเนินงานของ สมศ.

2. คุณสมบัติประจำตำแหน่งและอัตราเงินเดือน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

3. รายละเอียดการสมัคร
วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2216-3955 ต่อ 121 - 123รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:58 น.
  • 5,442

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^