LASTEST NEWS

16 พ.ย. 2561จะเป็นอย่างไร? เมื่อเด็กยุคใหม่ เลือกเรียนแพทย์น้อย เด็กรุ่นใหม่เลือกทำงานและเรียนไปด้วยมากกว่า 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.- บาท 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร19-23พ.ย.2561 16 พ.ย. 2561กระทู้พันทิป : ทำไมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถึงไม่ได้เงินเดือนคะ ? 16 พ.ย. 2561สพฐ.เข้มหนุนเด็กเรียนรู้ไอทีจริงจัง 16 พ.ย. 2561“สสวท.”ชวนเด็กป.4-ม.ปลายประกวดงานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ย. 2561เปิดร่าง มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี 129 หน่วยกิต ฝึกสอน 25% ของเวลาเรียนแต่ละปี 16 พ.ย. 2561ยันหลักสูตรครู4ปี ไม่ได้ลดหน่วยกิต คุณภาพคับแก้ว 15 พ.ย. 2561กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 777 อัตรา สมัครออนไลน์ 15 พ.ย. 2561ด่วนที่สุด! การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

  • 14 ก.ย. 2561 เวลา 14:20 น.
  • 11,152 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวาปีปทุม  

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวาปีปทุม

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในโรงเรียนวาปีปทุม  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  สั่ง  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
          -  ตำแหน่ง-ค่าจ้าง
                 1)  เจ้าหน้าที่พัสดุ    ค่าจ้าง/เดือน  15,000 บาท  และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ  5  ของเงินค่าจ้าง หรือตามกฎหมายกำหนด   จำนวน  2  อัตรา
          -  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  31  มีนาคม  2562
             (อาจต่อสัญญาจ้างในรอบปีต่อไป  เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
          1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้
                   (1)  มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหรือ
                   (2)  มีสัญชาติไทย
                   (3)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
                   (4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                   (6)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
                   (7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
                   (8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                   (9)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                   (10)  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
                   (11)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
                   (12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                   (13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                   (14)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
                   (15)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้าสอบรับราชการ
                   (16)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช

          2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
              2.1  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
                   1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                   2) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรมแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)

สถานที่ วันรับสมัคร และวันคัดเลือก
                   1)  สถานที่รับสมัคร  ห้องบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวาปีปทุม
                   2)  วันรับสมัคร  ระหว่างวันที่   17 – 21  กันยายน  2561 (เวลา  08.30 - 15.30 น.)  เว้นวันหยุดราชการ 
                   3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก วันที่  21  กันยายน  2561
                   4)  ทำการคัดเลือก ในวันที่  25  กันยายน  2561 และประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  25  กันยายน  2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^