LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2562ที่ ศธ 04009/ว1820ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. 24 เม.ย. 2562เชื่อครูค้านพ.ร.ก.การศึกษาเพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์ 24 เม.ย. 2562ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์บรรจุครูวิธีพิเศษ 23 เม.ย. 2562สมัครสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย" สังกัดท้องถิ่น ประกาศแล้วนะ งานนี้ ผู้ถือ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" สมัครได้ค่ะ 23 เม.ย. 2562บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ โยกย้าย ผอ.สพท. 50 ราย 23 เม.ย. 2562ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว! เกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ- เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ. 23 เม.ย. 2562กศจ.มุกดาหาร สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 23 เม.ย. 2562โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25 เม.ย.-2พ.ค.62 23 เม.ย. 2562สดๆ จากที่ประชุม กศจ.ระยอง ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 24 อัตรา 23 เม.ย. 2562ขึ้นบัญชีระยอง เฮ!! กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 38 อัตรา - รายงานตัว 7 พ.ค.2562

( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา

  • 14 ก.ย. 2561 เวลา 14:20 น.
  • 11,556 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ) โรงเรียนวาปีปทุม รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวาปีปทุม  

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวาปีปทุม

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในโรงเรียนวาปีปทุม  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  สั่ง  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
          -  ตำแหน่ง-ค่าจ้าง
                 1)  เจ้าหน้าที่พัสดุ    ค่าจ้าง/เดือน  15,000 บาท  และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ  5  ของเงินค่าจ้าง หรือตามกฎหมายกำหนด   จำนวน  2  อัตรา
          -  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึง  31  มีนาคม  2562
             (อาจต่อสัญญาจ้างในรอบปีต่อไป  เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
          1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้
                   (1)  มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหรือ
                   (2)  มีสัญชาติไทย
                   (3)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
                   (4)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                   (6)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
                   (7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
                   (8)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                   (9)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                   (10)  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
                   (11)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
                   (12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                   (13)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                   (14)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
                   (15)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้าสอบรับราชการ
                   (16)  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช

          2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
              2.1  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
                   1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                   2) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรมแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)

สถานที่ วันรับสมัคร และวันคัดเลือก
                   1)  สถานที่รับสมัคร  ห้องบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวาปีปทุม
                   2)  วันรับสมัคร  ระหว่างวันที่   17 – 21  กันยายน  2561 (เวลา  08.30 - 15.30 น.)  เว้นวันหยุดราชการ 
                   3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก วันที่  21  กันยายน  2561
                   4)  ทำการคัดเลือก ในวันที่  25  กันยายน  2561 และประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  25  กันยายน  2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^