LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

รายงานการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ม.2

usericon

รายงานการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา
นายวัชระ นามทองดี
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 (E1/ E2) 2) เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึง พอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผัก ก้าม จํานวน 65 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบสอน จํานวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย (1) บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 เล่มใช้เวลา เรียนรวม 15 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่มีค่าอํานาจจําแนก .20 ถึง .70 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .95 (3) แบบวัดความ พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้สถิติที
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.37/86.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 2) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เมื่อผ่านการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แล้วพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เมื่อผ่านการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แล้วพบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ใน ระดับมากที่สุด โดยสรุป บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี ประสิทธิภาพที่เหมาะสม สามารถนําบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้สูงกว่าก่อน เรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยู่ ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : บทเรียนสําเร็จรูป, การจัดการเรียนรู้, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ประสิทธิภาพของบทเรียน สําเร็จรูป, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ
sailun60 19 ก.ย. 2566 เวลา 11:29 น. 0 165
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^