LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ

usericon

ชื่อเรื่อง             การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผู้รายงาน            นางดวงมณี สำลีด่านกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาต่างประเทศ
สถานศึกษา            โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
ปีที่พิมพ์             2563

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา คู่มือการใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินทักษะการเขียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. รูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีชื่อว่า “PWAP Step” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ วงจรการสอนแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมความพร้อมการเขียนแบบเน้นภาระงาน ระยะที่ 2 การปฏิบัติโครงงานและการนำเสนอ ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (Pre-writing Step : P) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติงานงาน(While-writing Step : W) ขั้นที่ 3 ขั้นส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (Analysis : A) ขั้นที่ 4 ขั้นหลังปฏิบัติงาน(Post-writing Step : P) 4) การวัดและประเมินผล 5) เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ พบว่ารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า
    2.1) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    2.2) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น
    2.3) หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน
    2.4 หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาขึ้น
    2.5 หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานร่วมกับการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษานักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

witoontree 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:07 น. 0 59
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^