LASTEST NEWS

22 พ.ค. 2562กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 30 พ.ค.2562 22 พ.ค. 2562โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา  22 พ.ค. 256218 มหา'ลัยยังไม่เสนอหลักสูตรครู4ปี 22 พ.ค. 2562เกียรติบัตร DLTV TELETRAINING สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 เป็นต้นไป 22 พ.ค. 2562โรงเรียนราษฎร์สโมสร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 23-27 พฤษภาคม 2562  22 พ.ค. 2562“สพป.สุโขทัยเขต 2”รับรายงานตัว-ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่รอบ 3 22 พ.ค. 2562กศจ.นครราชสีมา ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.สุรินทร์(เอกสุขศึกษา) - รายงานตัว 28 พ.ค.2562 21 พ.ค. 2562ครม.อนุมัติ 4 พ.ค. เป็น “วันฉัตรมงคล”-รับทราบวันหยุดราชการประจำปีรวม 19 วัน 21 พ.ค. 2562ครม.ไฟเขียวร่างกฎ ก.พ.ให้ ขรก.อายุครบ60ปีรับราชการต่อ 21 พ.ค. 2562กยศ.เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 61 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและ

usericon

ชื่อเรื่อง :    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสม
    ด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
ผู้วิจัย :    นางญาณินท์ พลับจีน
คำสำคัญ :    แบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำ สระเปลี่ยนรูป สระลดรูป
ปี พ.ศ.    2559
    
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นถึงร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 383 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จำนวน 25 แผน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devistion) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะโดยพิจารณาเกณฑ์ที่ผ่าน 80% สถิติที่ใช้ใน การทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบค่าที (Dependent t-test Sample) ผลการวิจัยพบว่า
1.    แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 5 เล่ม
มีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 92.13/90.61 โดยแบบฝึกทักษะทุกเล่มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
E1/E2 เท่ากับ 80/80
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า ค่าที (Dependent t-test Sample) มีค่า 38.83 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.12)สูงกว่าก่อนเรียน(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.    ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
aj.yanin1 22 มิ.ย. 2560 เวลา 03:06 น. 0 418
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^