LASTEST NEWS

03 ส.ค. 2563โรงเรียนดอนยางวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 3-17 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โอนค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1และ 2 กลับคืน สพฐ. 03 ส.ค. 2563ศธ. เตรียม ชง ศบค. เปิดเรียน On site 100% สัปดาห์นี้ 03 ส.ค. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว 4247การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 03 ส.ค. 2563กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 14 (แทนผู้สละสิทธิ์) จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 7 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 ส.ค. 2563กศจ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา ปีพ.ศ.2563 03 ส.ค. 2563สพป.กรุงเทพมหานคร เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563 03 ส.ค. 2563กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั

usericon

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสาร
ผู้ศึกษา                นายจิรัฎฐ์ หัสสา
สังกัด                 โรงเรียนราชประชานุเคราะ 14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้        ภาษาต่างต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ปีการศึกษา             2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)ศึกษา
และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน 3)ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง และแบบแผนการการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสาร จำนวน 24 หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผนแบบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาในระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารมีค่าเท่ากับ81.03/82.00ซึ่งถือว่าแบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ53.56และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 84.00 ค่าเฉลี่ย=4.20 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 พบว่า นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับค่อนข้างดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารTheStudy Title            The Development of English Readinging Ability of Mathayomsuksa 5 Students Using Communicative Reading Strategy Exercise
Author                Mr.Jirath Hassa
School                Rajaprachanukhor 14 School under Nongkhai Primary Educational Service Area office 1, Office of the Basic Education Commission
of Thailand, Educational Ministry
Department            The Department of Foreign Language (English)
Academic Year            2013

ABSTRACT

The purposes of this research were: 1)to develop and test the efficiency of communicative reading strategy exercisefrom Mathayomsuksa 5 students following the criteria: 80/80. 2) to study and compare the English reading ability of Mathayomsuksa 5 students before and after learning using communicative reading strategy exercise, and 3) to study the students’ attitude towards teaching English reading using communicative reading strategy exercise.The sample group consisted of 30 Mathayomsuksa 5 students by purposive selection at Rajaprachanukhor 14 School, Khaibokwan Sub-district, Muang District, Nongkhai Province, under Nongkhai Primary Educational Service Area office 1, in the second semester of the academic year 2013. The study methodology was a one group pretest-posttest design.The research instruments were 24 modules from communicative reading strategy exercise, 24 lesson plans, an English reading ability test and an attitude-evaluation form. The experiment lasted 3 weeks, 8 hours a week, or 24 hours in total. The mean, percentage, standard deviation
and t-test for Dependent samples were employed to analyze the data.The findings of this research were as follows:
1. The efficiency of the material was 81.03 for the English formative test and 82.00 for the posttest. Therefore, communicative reading strategy exercisewas highly effective.
2. The pretest mean score was 53.56percent and the posttest mean score was 82.00percent. The English reading abilities of Mathayomsuksa 5 students after learning using communicative reading strategy exercisewere significantly higher than prior at the .01 level.
3. The students’ attitude towards teaching English speaking using the compensatory communication strategies were at a good level.

jirath 26 ก.พ. 2557 เวลา 14:56 น. 0 505
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^