LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2567“คุรุสภา” พร้อมเปิดรับสมัครทดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 ปี 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย.-6 ก.ค. 67 จัดสอบ 15 จังหวัด 18 สนามสอบ เพิ่มทดสอบภาษาอังกฤษ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่ว

usericon

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่ว
แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย สัตว์ที่น่ารัก
กิจกรรมที่ 1 เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่น่ารัก
แผนที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 สอนวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 14.40 - 15.00 ( 20 นาที )
..........................................................................................................
สาระสำคัญ เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน เป็นเกมที่เด็กเล่นร่วมกันเป็นการช่วยพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการร่วมมือ ได้แก่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบ การยอมรับและการเป็น ผู้นำผู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่นได้
    2. มีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จได้
    3. ยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
    4. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีได้
สาระการเรียนรู้
    สาระที่ควรเรียนรู้
        การเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน
    ประสบการณ์สำคัญ
        ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย
            - การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนที่
         ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ
            - การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
         ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อื่น
         ส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา
            - การสำรวจอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่าง ๆ
- การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง


กิจกรรมการเรียนรู้
    ขั้นนำ
    1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง เป็ด พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ เมื่อเพลงจับให้เด็กจับกลุ่ม 5-6 คน
เพลง เป็ดเดิน
( ไม่ทราบนามผู้แต่ง )
ยามเมื่อเป็ดมันเดิน         มองแล้วไม่น่าดูเลย
จำไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย        จงอย่าเดินเหมือนเป็ด
    ขั้นดำเนินกิจกรรม
    2. เด็กและครูร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
    - เด็กแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ 1 คนโดยการยกมือ ผู้ที่มีผู้ยกมือให้ได้มากกว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้นำ
        - ให้หัวหน้ากลุ่มที่เลือกได้ มารับกล่องเกมจากครูนำเกมไปแจกเพื่อนคนละ เท่า ๆ กัน
- ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
        - ในการเล่นเกมเด็กต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน
        - ในขณะเล่นเกมต้องรอคอยเล่นตามลำดับก่อนหลัง และต้องไม่แย่งกันเล่น
- เมื่อเล่นเสร็จหรือหมดเวลาเด็กต้องร่วมกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. เมื่อเด็กเข้าใจข้อตกลงแล้ว แนะกติกาในการเล่นเกม และสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน ดังนี้
        - ผู้นำแต่ละกลุ่มออกมารับเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน จากครูแล้วนำบัตรภาพออกมาวางบนพื้น    
- แนะนำให้เด็กรู้จักภาพและสังเกตภาพสัตว์ที่เหมือนกันและต่างกันทีละภาพ
- เด็กคนที่ 1 นำภาพที่เหมือนกันวางเรียงกันเป็นคู่ ๆ คนที่ 2 , 3 , 4 , 5,6 นำภาพที่เหมือนกันวางเรียงกันเป็นคู่ ๆ โดยเรียงตามลำดับโดยวนไปทางขวามือ จนกว่าจะครบทุกคน
    4. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว โดยหมุนเวียนกันเล่นเกมชุดใหม่จนครบทุกคน ซึ่งครูต้องดูแลเน้นย้ำให้เด็กช่วยกันเกมเข้ากล่องให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนจะหมุนเวียนกันเล่นเกมชุดใหม่
    5. ขณะที่เด็กเล่นเกมครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ให้กำลังใจเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมด้านการร่วมมือ ได้แก่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบ การยอมรับและการเป็น ผู้นำผู้ตาม หรือให้ผู้นำดูแลแนะนำให้เพื่อนในกลุ่มเล่นตามข้อตกลง ส่งเสริมให้เด็กเก่งหรือผู้นำคอยแนะนำช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหาในการเล่น
    6. ให้เด็กมีส่วนร่วมในตัดสินว่าเพื่อนต่อภาพถูกหรือไม่ โดยการสลับกันตรวจความถูกต้อง
    7. เมื่อเล่นเสร็จ เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
    ขั้นสรุป
    8. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลสำเร็จของการเล่นเกมร่วมกันปัญหาและวิธีแก้ไข้ที่เกิดจากการเล่นเกมร่วมกัน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. เพลงเป็ด
2. เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน
3. เกมการศึกษาที่เคยเล่นมาแล้ว
การประเมินพัฒนาการ    
วิธีประเมิน     การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เครื่องมือ     แบบบันทึกพฤติกรรมแนบท้ายแผน
สิ่งที่ต้องการวัด
    1. การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น
    2. การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ
    3. การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
    4. การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
    


รายละเอียดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
รายการ
    เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น    ระดับคุณภาพ 3 แบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อนด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องให้เพื่อนขอร้อง
    ระดับคุณภาพ 2 แบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อนโดยที่เพื่อนและครูต้องขอร้อง
    ระดับคุณภาพ 1 ปฏิเสธหรือไม่สนใจเมื่อเพื่อนร้องขอให้แบ่งอุปกรณ์
กิจกรรม
การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ    ระดับคุณภาพ 3 เก็บของหรืออุปกรณ์เข้าที่ทันทีเมื่อใช้เสร็จได้หลังปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
    ระดับคุณภาพ 2 เก็บของเข้าที่ได้หลังปฏิบัติกิจกรรม แต่ต้องเตือนเป็นบางครั้ง
    ระดับคุณภาพ 1 ไม่เก็บของเข้าที่หลังปฏิบัติกิจกรรม ต้องเตือนทุกครั้ง

การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง    ระดับคุณภาพ 3 ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกาอย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจ    ระดับคุณภาพ 2 ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎกติกาได้ถูกต้องแต่ต้องกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติ    ระดับคุณภาพ 1 ไม่ ยอมรับและไม่ปฏิบัติตนตามกฎกติกาต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรม
การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี    ระดับคุณภาพ 3 ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและเป็นผู้นำผู้ตามได้    ระดับคุณภาพ 2 ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตามได้เป็นส่วนใหญ่แต่ต้องกระตุ้นเตือนเป็นบางครั้ง    ระดับคุณภาพ 1 ปฏิบัติกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตามแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคม
เลขที่    ชื่อ-สกุล    การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
    ความรับผิดชอบ    การยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลง    การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม    รวม    เฉลี่ย
    สรุป
        3    3    3    3    12        
1    เด็กชายคงกระพัน ไชยอุ่ย    3    3    1    2    11    2.75    ดี
2    เด็กชายประสิทธิ์ ชัยรังษี    1    2    2    1    6    1.5    ปรับปรุง
3    เด็กชายนวพล พันธ์แสนกอ    1    1    2    1    5    1.25    ปรับปรุง
4    เด็กชายรัชชานนท์ ซีย่าง    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
5    เด็กชายวสันต์ แซ่เฉิง    2    1    3    2    8    2    พอใช้
6    เด็กชายสาม ลุงวิ    2    3    2    1    8    2    พอใช้
7    เด็กชายเหล่าเอ้อ แซ่หย่าง    2    2    2    2    8    2    พอใช้
8    เด็กชายอัครพงษ์ ใจเรือน    1    1    2    2    6    1.5    ปรับปรุง
9    เด็กชายธนัช ลุงมู    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
10    เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงจอ    2    2    2    2    8    2    พอใช้
11    เด็กหญิงชนาภา แซ่หล่อ    2    2    1    2    7    1.75    พอใช้
12    เด็กหญิงณัฐณิชา เทียมทัน    1    1    1    1    4    1    ปรับปรุง
13    เด็กหญิงถิรดา แซ่หย่าง    2    3    2    3    10    2.5    ดี
41.    เด็กหญิงนิติยา ลุงซอย    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
15.    เด็กหญิงพัชฌา ใจปวน    1    1    2    2    6    1.5    ปรับปรุง
16.    เด็กหญิงพัชรินทร์ น้ำหอม    2    2    1    2    7    1.75    พอใช้
17.    เด็กหญิงภัทรธิดา อุตสหพันธ์    1    1    2    1    5    1.25    ปรับปรุง
18.    เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยวรรณ    2    2    2    1    7    1.75    พอใช้
19.    เด็กหญิงมนัสนันท์ เรือนยา    2    1    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
20.    เด็กหญิงอาทิตยา จักกอ    1    2    3    2    8    2    พอใช้
21.    เด็กหญิงนวลดา ลุงซอย    3    1    2    1    7    1.75    พอใช้
22.    เด็กหญิงศิริรัตน์ วุฒิธรรม    2    1    2    2    7    1.75    พอใช้
23.    เด็กหญิงพรรณวรท วงค์ตา    2    1    2    2    7    1.75    พอใช้
รวม    38    39    40    40    
เฉลี่ย    1.65    1.70    1.74    1.74    
ร้อยละ    55.07    57.97    57.97    56.88    
สรุปพัฒนาทางสังคม     1.71    56.88
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 ปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 ผลสรุปไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ผลสรุปผ่าน
ระดับคุณภาพ 3 ดี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.00 ผลสรุปผ่าน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………
( นายบุญเลื่อน แสงอรุณ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
    ผลการประเมินพัฒนาการรายบุคคล พบว่า
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ระดับพอใช้ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ระดับปรับปรุง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.73 อยู่ในระดับพอใช้
    การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ระดับพอใช้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ระดับปรับปรุง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับพอใช้
    การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ระดับพอใช้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ระดับปรับปรุง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 สรุปผล การประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับพอใช้
    การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี - คน คิดเป็นร้อยละ - ระดับพอใช้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 ระดับปรับปรุง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.70 อยู่ในระดับพอใช้
ปัญหาและอุปสรรค
    เด็กร้อยละ43.48 ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่มีการแบ่งปันของเล่น ให้กับผู้อื่นต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรม เด็กร้อยละ 43.48 ไม่เก็บของเข้าที่หลังปฏิบัติกิจกรรม ต้องเตือนทุกครั้งไม่ เด็กร้อยละ 56.52 ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตนตามกฎกติกาต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรมเด็กร้อยละ 30.43ปฏิบัติกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตาม
ข้อเสนอแนะสำหรับการสอนครั้งต่อไป
    ครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ให้กำลังใจเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางด้านสังคม และทบทวนข้อตกลงทุครั้งก่อนปฏิบัติกิจกรรม

ลงชื่อ……………………….
(นางปานจันทร์ อุปนันท์ )
ภาคผนวก
เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน

]


            


            


    


            

29 ม.ค. 2557 เวลา 15:59 น. 0 1,178
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^