LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ - สอบวันที่ 24 ก.ค.2556

  • 17 ก.ค. 2556 เวลา 00:35 น.
  • 6,615
โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ - สอบวันที่ 24 ก.ค.2556

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ - สอบวันที่ 24 ก.ค.2556
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองโสน และครูประกอบ สูตรอุดม
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสน
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนบ้านหนองโสน  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2556  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 นั้น
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
01 นายณัฐพล  ทับจีน ขาดคุณสมบัติ
02 นางสาวศรีแพร  บุญวัฒน์  
03 นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง  
04 นางสาวขวัญหทัย  เพ็ชรศรีธิ  
05 นางสาวสุกัญญา  ทองรัตน์  
06 นางสาวกรรณิกา  ทวีที  
07 นางสาวกุลธิดา  เอี่ยมอาจ  
08 นางสาวกุลชาดา  โตโภชนพันธุ์  
09 นางละอองเดือน  มั่นเจ๊ก  
10 นางวราพร  บัวนารถ  
11 นางสาวเนตรนภา  ชูเล่  
12 นางสาวศศิรินทร์  อินเขียว  
13 นายธันวารัฐ  นิลเศษ  
14 นางสาวอัจฉรา  ศรีชมพู  
15 นางสาววิริยา  ทัพวัฒนะ  
16 นางสาวเฉลิมรัศมิ์  กำมะหยี่  
17 นางสาวน้ำผึ้ง  ช้างเนียม  
18 นางสาวธนัฏฐา  จันทร์เต็ม ขาดคุณสมบัติ
19 นางสาวสุภัสสรา  บุญแต่ง  
20 นางสาวชุติมา  คำวัฒนา  
21 นางสาวทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร  
22 นางสาวจิณัตตา  คะระออม  
23 นางสาววรางคณา  บัตรแก้ว  
24 นางสาวธรรมิการ์  เผือกคล้าย  
25 นางสาวจันทิมา  บุญเปรื่อง  
26 นางสาวชิโนรส  ชัยโคตร  
27 นางสาวปราชญ์ชฎาพร  ฉุนเชื้อ  
28 นายภูเมธ  แสงสาย  
29 นางสาวสุวรรณา  แสนตลาด  
 
กำหนดการสอบ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 
โรงเรียนบ้านหนองโสน  จะทำการเลือกสรรในวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   ดังนี้
การประเมินครั้งที่ 1   เวลา  09.00 น. ถึง 12.00 น.  โดยการสอบข้อเขียน  (100 คะแนน)
-  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
-  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- ความรู้ทางด้านวิชาเอก 
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
- ความสามารถทางด้านการสอน 
 
การประเมินครั้งที่ 2  เวลา  13.00 น. ถึง 16.00 น.  โดยการสอบสัมภาษณ์(50 คะแนน) ประเมินจาก  
-ประวัติส่วนตัวและการศึกษา  
-การประกอบคุณงามความดี 
-บุคลิกภาพ 
-ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
-เจตคติและอุดมการณ์
 
 
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์  ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน  ให้ดูลำดับการสมัคร
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง
 
 
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านหนองโสน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทร. 08-3954-7468
 
  • 17 ก.ค. 2556 เวลา 00:35 น.
  • 6,615

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : โรงเรียนบ้านหนองโสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ - สอบวันที่ 24 ก.ค.2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^