LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

กรมศิลปากร เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556

  • 17 มิ.ย. 2556 เวลา 18:30 น.
  • 10,146
กรมศิลปากร เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมศิลปากร เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมศิลปากร
 
ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และ เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบคคลปภิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.4 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.5 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารืตประเพณี) อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.6 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมดปภิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.10 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
1.11 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด
 
2) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
2.5 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารืตประเพณี) จำนวน 1 อัตรา
2.6 ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.10 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.11 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรีอ http://job.finearts.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556"
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์โนขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้[นรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแกไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
4. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำ ตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และ สามารถเข้าไปพิมพ์โบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ เมื่อกรมศิลปากร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแช่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว
 
5. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมีอชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และ นำมายื่นในวันสอบ ภาคความร้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับ การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ" และ จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556
 
 
สมัครสอบ >> คลิกที่นี่ 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง
ไฟล์แนบ : http://job.finearts.go.th/aaa123.pdf
 
ข้อมูลการติดต่อ
กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 224 2050
 
  • 17 มิ.ย. 2556 เวลา 18:30 น.
  • 10,146

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : กรมศิลปากร เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^