LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พฤษภาคม 2567

  • 14 พ.ค. 2567 เวลา 23:36 น.
  • 10,210
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พฤษภาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-23 พฤษภาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลลจาก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ตามที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษตามแผนการเรียนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีงบประมาณจากการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามโครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นั้น

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาดังกล่าวเป็นไปตามความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ 1229/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 6 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท  ดังนี้
1.1.1 วิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
1.1.2 วิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 วิชาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 วิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.5 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
1.1.6 วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
  (5.1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  (5.2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  (5.3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
  (5.4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด หรือที่ ก.พ. กำหนดโดยอนุโลม
  (5.5) การตรวจโรคตามข้อ (5.4) ให้เป็นปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด หรือวิธีการที่ ก.พ. กำหนดโดยอนุโลม
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่ จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่จะสมัคร ดังต่อไปนี้
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพาะครูอัตราจ้าง (ครูไทย)
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
- วิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาไทย เอกการสอนภาษาไทย เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เอกภาษาและวรรณคดีไทย หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาภาษาไทย

- วิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

- วิชาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา และเอกดนตรีสากล

- วิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา และเอกทัศนศิลป์ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์

- วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

- วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) จำนวน 2 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกสาขาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. กำหนดการรับสมัครสอบและช่องทางการรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลด้วยตนเองโดยสแกนคิวอาร์โค้ดต่อไปนี้ เพื่อเข้าถึงเว็บรับสมัคร หรือ เข้าเว็บไซต์ http://academic.mtrs.ac.th/person ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบีดี 23 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 14 พ.ค. 2567 เวลา 23:36 น.
  • 10,210

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^