LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พ.ค.2567

  • 13 พ.ค. 2567 เวลา 11:32 น.
  • 1,502
โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พ.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พ.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมุลจาก  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 อัตรา และระดับประถมศึกษา 1 อัตรา รวม 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
- วิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกดนตรี นาฎศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีความถนัดด้านตนตรี-นาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้หรือ ใบนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของประกาศนี้
2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาเอกดนตรี-นาฎศิลป์
4.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาเอกดนตรี-นาฎศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีความถนัด/ความสามารถด้านดนตรี-นาฎศิลป์
4.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอน

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-243-6410 (ผอ.เอกชัย มดแสง) , 063-235-3519 (คุณครูธนพร นาคอำไพ)

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
6.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (นำมาหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว)
6.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

7. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 13 พ.ค. 2567 เวลา 11:32 น.
  • 1,502

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^