LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567 16 พ.ค. 2567“บิ๊กอุ้ม” จี้อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่ ทำงานโปร่งใส ไร้ทุจริต ยึดประโยชน์ราชการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567

  • 25 เม.ย. 2567 เวลา 10:41 น.
  • 16,564
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สุพรรณบุรี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

     ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ประกอบกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 32 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/37 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 1206.7/ว 8 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2508 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 และโดยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการประชุมฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
    1.1 อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 16,560 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
    1.2 อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,380 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
    1.3 อันดับครูผู้ช่วย ชั้น 17,380 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
    1.4 อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 19,460 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพั กราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
        (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
        (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
        (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย กรณีที่ผู้สมัครนำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาอกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
    กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันพุธที่ 8 - วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4. การยื่นใบสมัคร
    4.1  ผู้มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ดังนี้
    5.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ ต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า "ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย" โดยต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
    5.2 สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
    5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    5.6 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
    5.7 สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
    5.8 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    5.9 หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งชันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งชันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    5.10 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน
    5.11 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามแบบ 1 (คส.19.10) สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
    6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
    6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข
    อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

8. วัน เวลา และสถานที่สอบ
    สอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
    - วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

    สอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
     - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

สำหรับสถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข โดยกำหนดการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

9. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
    หลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
    อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
  อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id53914.html
  อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id53915.html
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 25 เม.ย. 2567 เวลา 10:41 น.
  • 16,564

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^