LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

  • 17 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 น.
  • 2,777
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนที่ต้องการรับสมัครคุณวุฒิ สาขาวิชา หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติอื่น ๆ และเงื่อนไขการสมัคร ดังต่อไปนี้และ ตามเอกสารแนบ

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้
1.1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
1.1.4 ไม่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย
1.1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.1.7 ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอื่น (กรณีคัดเลือกได้แล้ว)

1.2 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกสมัคร
1.3 ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย แบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่ยื่นสมัคร และผ่านเกณฑ์ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้
 


ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่รับสมัคร

1.4 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ พ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือ เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และ ไม่ต้องเป็นทหาร หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด

1.5 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

1.6 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

1.7 ผู้สมัครที่เป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) และ ลูกจ้างนิติบุคคล ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้สมัคร โดยจะไม่มีการจำกัดอายุของผู้สมัครแต่อย่างใด

1.8 พนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ยื่นสมัครตามประกาศรับสมัครนี้
1.9 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก และบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครทุกตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้


3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3322 , 0 2104 3481 , 0 2104 4256 , 0 2574 9491 - 92 , 0 2575 8545 และ 0 2575 8533 หรือดูรายละเอียดทาง www.ntplc.co.th

3.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.ntplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567

3.3 การกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกสมัครในระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด โดยเลือกตำแหน่งและคุณวุฒิที่สมัครให้ชัดเจนเพียงข้อเดียว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากไม่เลือกตำแหน่ง หรือ คุณวุฒิที่ต้องการสมัคร หรือ ไม่แนบเอกสารหลักฐานฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับพิจารณา

4. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร , เอกสารแนบ
  • 17 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 น.
  • 2,777

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^