LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567

  • 16 เม.ย. 2567 เวลา 17:19 น.
  • 2,829
โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านลานช้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านลานช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
..................
    ด้วยโรงเรียนบ้านลานช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2473/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 215/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าตอบแทน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
    1.2 จำนวนอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
    1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 – เดือนกันยายน 2567
    1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านลานช้าง อำเภอสายบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติของนักการภารโรง
    ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง มีขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    2.1) สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 18.00 น.
    2.2) การดูแล และทำความสะอาดบริเวณทั่วไปภายในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
    2.3) ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นเป็นระเบียนเรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสม
    2.4) ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นที่บริเวณโรงเรียน
    2.5) ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดระเบียบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และจัดทำทะเบียนคุมรายการอุปกรณ์เครื่องใช้
    2.6) การดูแลอาคารเรียนและดูแลความสะอาดในการใช้พื้นที่ของโรงเรียน
    2.7) ดูแลเปิดปิดอาคารเรียนอาคารประกอบประตูรั้วทางเข้าออกของโรงเรียน
    2.8) อำนวยความสะดวกพาหนะเข้า – ออกของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน
    2.9) การดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
    2.10) ดูแลเปิดปิดไฟฟ้าในบริเวณอาคารปฏิบัติงานหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
    2.11) ดูแลความเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ราชการตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
    2.12) ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือครูผู้สอนมอบหมายตามความเหมาะสมกับหน้าที่
    2.13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีความสามารถตามกฎหมาย และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรง
    3. ไมเป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
    4. ไมเป็นบุคคลซึ่ง ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
    5. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
    6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    7. ไมเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
    8. ไมเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เหตุเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    9. จบการศึกษาไมต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ มศ.3)
    10. ถ้ามีประสบการณดังต่อไปนี้จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
        (1) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
        (2) สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได และมีใบอนุญาตขับรถ
        (3) มีทักษะเกี่ยวกับงานด้านช่างไม ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ฯลฯ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
    2. มีภูมิลำเนาและพำนักพิงอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะบิ้ง หรือพื้นที่ใกล้เคียง
    3. สามารถขับรถยนต์ได้
    4. มีความรู้และทักษะทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า
    5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท (น้ำใบกระท่อม กัญชง กัญชา)
    6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
    8. ไม่เป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไร้ความสามารถ

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้มีความประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านลานช้าง ม.5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 16 เม.ย. 2567 เวลา 17:19 น.
  • 2,829

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^