LASTEST NEWS

18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567 16 พ.ค. 2567“บิ๊กอุ้ม” จี้อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่ ทำงานโปร่งใส ไร้ทุจริต ยึดประโยชน์ราชการ 16 พ.ค. 2567เสมา 1 มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย รวมพลัง ศธ. จับมือเดินหน้าผลักดัน “ธนาคารหน่วยกิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน” 16 พ.ค. 2567“สิริพงศ์” แจงวิชาลูกเสือมีความทันสมัย แต่ขาดการสร้างความรับรู้

โรงเรียนบ้านไร่พรุ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา  เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567

  • 04 เม.ย. 2567 เวลา 14:33 น.
  • 1,574
โรงเรียนบ้านไร่พรุ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา  เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านไร่พรุ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา  เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านไร่พรุ

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านไร่พรุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 มีความประสงค์ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/256. สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

ครูสอนกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3ㆍ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.7 ไม่เป็นผู้คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (จบวิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกประถมศึกษา)
- มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนบ้านไร่พรุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 12 เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075-259107 หรือ 093-751-4300 ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 04 เม.ย. 2567 เวลา 14:33 น.
  • 1,574

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^