LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2567

  • 14 มี.ค. 2567 เวลา 22:09 น.
  • 2,801
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

ประกาศโรงเรียนบางพสีราษฎร์บำรุง
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา 2 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินรุงรัง
(4) อายุระหว่าง 22 - 40 ปี
(5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(10) ไม่เนกรรมการพรรคกรเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกรทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(15) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 ช.ม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (เฉพาะชาย)
2.3 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน สาขาที่จะสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
2.5 หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาหรือนายจ้างปัจจุบันมาด้วย (ถ้ามี)
2.6 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

3. กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
3.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 14.00 น. (ในวันราชการ)
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2751-1504 ต่อ 148

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 14 มี.ค. 2567 เวลา 22:09 น.
  • 2,801

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^