LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มี.ค.2567

  • 09 มี.ค. 2567 เวลา 22:50 น.
  • 3,667
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มี.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-20 มี.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน กลุ่มบริหารวิชาการ
และ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุและสินทรัพย์หน่วยงานกลาง กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน กลุ่มบริหารวิชาการ และ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุและสินทรัพย์หน่วยงานกลาง กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน กลุ่มบริหารวิชาการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน สัญญาจ้างปีต่อปีจํานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุและสินทรัพย์หน่วยงานกลาง กลุ่มบริหารงบประมาณ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน สัญญาจ้างปีต่อปีจํานวน 1 อัตรา

2. คุณลักษณะของผู้มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ
2) อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือง ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงสูงสุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
7) ไม่เป็นผู้เสพสารติด หรือติดยาเสพติดทุกประเภท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
อัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน กลุ่มบริหารวิชาการ
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่าในสาขาที่สมัครหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสม
3) รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

อัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและสินทรัพย์หน่วยงานกลาง กลุ่มบริหารงบประมาณ
1) ไม่จํากัดเพศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (word, power point, excel) แอปพลิเคชัน Canva และแอปพลิเคชันทางการศึกษาอื่น ๆ
3) มีความรู้ความสามารถในการรับ - ส่ง E-mail และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมทํางานเป็นทีม และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมืออาชีพ
5) มนุษยสัมพันธ์ดีมีใจรักในงานบริการและมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน่วยงาน
6) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงานก่อนได้รับอนุญาต
7) มีความใฝ่รู้ อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
8) สามารถทํางานล่วงเวลา หรือนอกเวลาราชการได้
9) หากมีประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับงานพัสดุในโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7-20 มีนาคม 2567 โดยวันทําการสารมารถติดต่อสมัครได้ที่ห้องสํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้อง ๑๑๑๘) เวลา 08.30-16.00 น. หรือสแกนไฟล์เอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาที่ E-mail : tunschool1118@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 09 มี.ค. 2567 เวลา 22:50 น.
  • 3,667

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^