LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567ก.ค.ศ. เข้ม สั่งสอบครูคัดลอกผลงานฯ เตรียมจับมือ จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ 18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

ผลการประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • 03 มี.ค. 2567 เวลา 09:55 น.
  • 1,194
ผลการประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ผลการประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครู ดังนี้  

เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้มีการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ โดยมีการเพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มตัวชี้วัดการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และเพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน นั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ. จึงได้เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว 9/2564 ดังนี้
     1. เพื่อรองรับการกำหนดห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่ม

               1.1 เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแบบประเมิน และในระบบ DPA
               1.2 เพิ่มเติมนิยาม คำว่า “แผนการจัดการเรียนรู้” ให้หมายความรวมถึง แผนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หมวด 1
               1.3 ปรับชื่อตัวชี้วัดและรายการประเมิน

     2. เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
              2.1 กำหนดให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่ม
              2.2 เพิ่มช่องทางการแนบเอกสารหลักฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ฯลฯ ในระบบ DPA

     3. เพื่อรองรับการเพิ่มช่องทางการแนบหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน
              3.1 เพิ่มข้อความ “กรณีที่ผู้ขอเคยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปีอาจแนบหลักฐานการได้รับรางวัลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้จำนวนไม่เกิน 1 ไฟล์ ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ”
             3.2 เพิ่มช่องทางการแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัลหรือได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ในระบบ DPA

       4. เพื่อให้มีความคล่องตัวและความชัดเจนในการประเมิน
            4.1 แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้อ 3.2 จากข้อความว่า “ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ” เป็น “ครูผู้สอนในสถานศึกษาหรือจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ” ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้ขอรับการประเมินและเพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการประเมินที่เป็นกรรมการนอกสถานศึกษา อย่างน้อยจำนวน 1 คน”
           4.2 เพิ่มข้อความ “โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ไว้ท้ายหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 2 ด้านที่ 1 2) ไฟล์วีดิทัศน์ฯ ข้อ (2) และด้านที่ 2 ในหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบ การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ไว้ตาม ว 15/2565

        5. ปรับชื่อห้องเรียนจาก “ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย” เป็น “ห้องเรียนการส่งเสริมการเรียนรู้” เนื่องจากสำนักงาน กศน. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • 03 มี.ค. 2567 เวลา 09:55 น.
  • 1,194

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^