LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

มาแล้ว!! สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04001/ว1292 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กรณียกเลิก "ครูอยู่เวร" เปิดช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

  • 29 ก.พ. 2567 เวลา 19:57 น.
  • 4,078
มาแล้ว!! สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04001/ว1292 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กรณียกเลิก "ครูอยู่เวร" เปิดช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มาแล้ว!! สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04001/ว1292 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กรณียกเลิก "ครูอยู่เวร" เปิดช่องทางร้องเรียนติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ศธ 04001/ว1292  ลงวันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว 63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567
         2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จำนวน 1 ชุด
       : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการดำเนินการ จึงขอแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกข้อความ "ติดตั้งป้าย "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" " ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว 63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 และให้สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ทราบถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่บริการของศถานศึกษาให้ทราบด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาอาจกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น
    1.1 ไม่ควรพกอาวุธ และนำยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานที่ราชการ
    1.2 แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ เพศ อายุ และการแต่งกายตามความเหมาะสม
    1.3 ไม่ควรส่งเสียงดัง ทะเลาะวิวาทกันในสถานที่ราชการ หรือกระทำการอื่นใดให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ

หากผู้ใดเข้ามากระทำการไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอาญา ตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เคยฝ่าผืนและถูกลงโทษจำคุกตามกฎหมายแล้ว

2. ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภวังคนันท์)
รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ
โทร. 0 2288 5570
 


 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายหนังสือ สพฐ. ที่ ศ8 .4001/ว1292 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

1. หลักการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เรื่องการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ หรือหน่วยงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ พบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับปัจจุบันมีบุคคลและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแทนได้ เช่น การใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย การจ้างเอกชนให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนอกจากนี้ การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ในสถานศึกษายังอาจเป็นการกำหนดหน้าที่ ที่ เพิ่มความเสี่ ยงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่จำเป็นและคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตระหนักในสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น


2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2.2 เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 อย่างเคร่งครัด
    2.3 เพื่อให้ความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.4 เพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.02006/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542 เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
    3.3 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
    3.4 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 04001/ว 545 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
    3.5 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 546 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
    3.6 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 572 ลงวันที่ 26 มกราคม 25'67 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
    4.1 สถานศึกษาปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 อย่างเคร่งครัด
    4.2 สถานศึกษาสามารถนำมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่
    4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดี
    4.4 สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
5. มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา
    5.1 มาตรการด้านกฎหมาย
          สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 อย่างเคร่งครัด
    5.2 มาตรการด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ
          5.2.1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                   1) ประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง เช่น เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อร่วมกันกำหนดวิธีการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเหมาะสม
                   2) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567
                   3) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ในการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ชุมชน ผู้ปกครองร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ
          5.2.2 ระดับสถานศึกษา
                   1) ประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อร่วมกันกำหนดวิธีการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
                   2) จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 และให้ยกเลิกการจัดเวรรักษาการณ์ของสถานศึกษาโดยปราศจากเงื่อนไข
                   3) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ในการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา


    5.3 มาตรการด้านการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างความปลอดภัย
          5.3.1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                   ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้การนำกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย มาใช้ในสถานศึกษาทดแทนการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
          5.3.2 ระดับสถานศึกษา
                   จัดหาและนำกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยประเภทต่าง ๆ มาใช้ในสถานศึกษาทดแทนการใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและครอบคลุม

    5.4 มาตรการด้านแผนการรักษาความปลอดภัย
          5.4.1 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                  จัดให้มีการประชุมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุและให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ควรประกอบไปด้วย
                   1) ความมุ่งหมาย มีแผนผัง กำหนดขอบเขต การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
                   2) มาตรการการควบคุม กำหนดพื้นที่ของการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ วัตถุที่ผ่านเข้า - ออก ตลอดจนมาตรการควบคุมความเคลื่อนไหวระหว่างที่อยู่ในพื้นที่
                   3) เครื่องช่วยในการรักษาความปลอดภัย เช่น การป้องกันทางวัตถุ แสงสว่าง รั้ว และสัญญาณแจ้งเหตุ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือระบบสัญญาณเตือนภัยประเภทต่าง ๆ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผ่านระบบออนไลน์
                   4) หน่วยรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การวางกำลัง การจัดทำคำแนะนำทั่วไป
                   5) การปฏิบัติในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกับสถานศึกษา เช่น การก่อวินาศกรรมการเกิดไฟไหม้ มีบุคคลภายนอกบุกรุก ฯลฯ
                   6) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับองค์กรหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และความจำเป็น
                   7) ระบบการกำกับ ติดตาม และการร้ายงาน
          5.4.2 ระดับสถานศึกษา
                   จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ และให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกำหนด และให้สถานศึกษาดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
6. การกำกับ ติดตาม และการรายงาน
    6.1 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          กำหนดให้การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา นำไปบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    6.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
          สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำหนดให้การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา นำไปบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    6.3 ระดับสถานศึกษา
          สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา และพร้อมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณีกรณีมีเหตุการณไม่ปกติให้รายงานเหตุหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว พร้อมทั้งแก้ไขเหตุหรือสถานการณ์ทันที

7. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
    กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ : กรณียกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคับข้องใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่

    7.1 Line Openchat : https://shorturl.at/bjyTU หรือ QR Code
        
    7.2 นายชนะ สุ่มมาตย์
           ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
           โทร. 163 893 6235
    7.3 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์
           คณะทำงานและเลขานุการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
           โทร. 089 936 0599
    7.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
           กองงานเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โทร. 02 288 5570
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือด่วนที่สุด ศธ 04001/ว1292 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 
  • 29 ก.พ. 2567 เวลา 19:57 น.
  • 4,078

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^