LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

กองทุนเงินไห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567

  • 18 ก.พ. 2567 เวลา 16:48 น.
  • 11,270
กองทุนเงินไห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กองทุนเงินไห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และค่าจ้างที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
1.1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานกู้ยืม จำนวน 2 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี ฝ่ายคดี ดังนี้
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี จำนวน 5 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)
1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 5 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)
1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)
1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
2.1.1 สัญชาติไทย (หากเป็นขายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.1.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดพลาดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การอื่นๆ
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงโรคร้ายแรงอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
2 1.6 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น รวมทั้งไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใด อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุนฯ
2.1.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

3.การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20- 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 18 ก.พ. 2567 เวลา 16:48 น.
  • 11,270

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^