LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 2,509
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาจีน ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
    1.1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000.- บาท
    1.2) วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,000.- บาท


2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
    2.1 ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
         คุณสมบัติทั่วไป
         1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
         2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
         3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
         4. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
         5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
         6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         7. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    2.2 ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาภาษาจีน
         คุณสมบัติทั่วไป
         1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
         2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
         3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
         4. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
         5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
         6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         7. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         1. ปฏิบัติงานสอนควบคู่กับครูชาวต่างชาติและสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี (กรณีตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
         2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         3. จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
         5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
         6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
         7. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
         9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
    1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3ใบ
    6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    7. อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร
    1. รับสมัครในระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    2. สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056737058

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 07 ก.พ. 2567 เวลา 11:39 น.
  • 2,509

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^