LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า รับสมัครครูขั้นวิกฤต วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2567

  • 05 ก.พ. 2567 เวลา 10:22 น.
  • 3,279
โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า รับสมัครครูขั้นวิกฤต วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า รับสมัครครูขั้นวิกฤต วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สาขาวิชาสังคมศึกษา อัตราละ 15,000 บาท/เดือน

ด้วย โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า หมู่ 8 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     1.1 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
     1.2 วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
          วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     1.3 ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
     1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     1.5 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ดำเนินการจ้าง - เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 
     1.6 งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร 
     1.7 สถานศึกษาที่จ้าง/จำนวนอัตราจ้างที่จ้าง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1 มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา
     2.6 เป็นผู้ที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
     2.7 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
     2.8 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า หมู่ 8 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบประกาศรับสมัคร
  • 05 ก.พ. 2567 เวลา 10:22 น.
  • 3,279

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^