LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธ.ค.2566

  • 19 ธ.ค. 2566 เวลา 05:53 น.
  • 8,474
สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-24 ธ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลพบุรี เขต 2

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จะดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04009/ว 6057 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 16 ตําแหน่ง รายละเอียดดังนี้


(1) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
- โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
- โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)
- โรงเรียนบ้านหนองปีกนก
- โรงเรียนบ้านหนองจาน
- โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
- โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
- โรงเรียนบ้านหนองไทร
- โรงเรียนบ้านโคกกลาง
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
- โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย
(3) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)
- โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
(4) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
- โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
- โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม
(5) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
- โรงเรียนบ้านวังแขม
(6) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
- โรงเรียนบ้านยางโทน

รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(เอกสารแนบท้าย 1)
ค่าตอบแทน 18,000/เดือน

สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) จัดทําแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
(5) จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนและดําเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(7) ให้คําแนะนํา และแนะนําการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

ระยะเวลาการจ้าง
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง และจะจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบที่ คพร.กําหนด) และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาและเลือกสรร
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ(วิ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ตําบลชัยนารายณ์อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2566 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท
- เมื่อสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 19 ธ.ค. 2566 เวลา 05:53 น.
  • 8,474

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^