LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

  • 03 ธ.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
  • 1,598
โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)

ประกาศโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจําปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอํานาจ การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และคําสั่ง สพฐ. ที่ 512/2559 เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตําแหน่งครูผู้สอน
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ปฐมวัย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
(3) อายุไม่เกิน 30 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(5) สําหรับผู้สมัครตําแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3. วันรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-151214 มือถือ 094-5536614 หรือทาง fb :โรงเรียนวัดผาสุการาม

รายละเอียดเพิ่มเติม  :: เอกสารแนบประกาศ
  • 03 ธ.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
  • 1,598

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^