LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

  • 03 ธ.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
  • 1,374
โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)

ประกาศโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจําปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอํานาจ การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และคําสั่ง สพฐ. ที่ 512/2559 เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตําแหน่งครูผู้สอน
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ปฐมวัย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
(3) อายุไม่เกิน 30 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(5) สําหรับผู้สมัครตําแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3. วันรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-151214 มือถือ 094-5536614 หรือทาง fb :โรงเรียนวัดผาสุการาม

รายละเอียดเพิ่มเติม  :: เอกสารแนบประกาศ
  • 03 ธ.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
  • 1,374

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^