LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา สมัคร 11-15 มีนาคม 2567 29 ก.พ. 2567ครูเฮ! ก.ค.ศ.เคาะปรับขึ้นเงินเดือน ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1.8 หมื่น มีผลทันที 1 พ.ค.นี้ 29 ก.พ. 2567ด่วน! สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี67 จัดสอบตามปฏิทิน ครูผู้ช่วย ทั่วไป ต้องรองบประมาณ สพฐ.จะแจ้งปฏิทินสอบอีกครั้ง  29 ก.พ. 2567ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้  29 ก.พ. 2567เสมา 1 ยันจัดงบฯ 68 ลุยโครงการ TRS เต็มสูบ 29 ก.พ. 2567บุกร้องพิมพ์ตำราเรียน !!! องค์การค้าฯยันโปร่งใส 29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 9-20 ต.ค.2566

  • 12 ต.ค. 2566 เวลา 11:48 น.
  • 3,110
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 9-20 ต.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่ 9-20 ต.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

ประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15,000.-บาท

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
3.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.8 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.10 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
3.11 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. การรับสมัคร
4.1 การสมัครช่องทางออนไลน์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เพจ Facebook โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.facebook.com/BuddhajakSchool หรือ ตาม QR code และยื่นใบสมัครออนไลน์ไปที่ preeyanuch@buddhajak.ac.th หรือ ponlatep@buddhajak.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566


4.2 การเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถเดินทางมารับใบสมัครได้ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ
4.3 เอกสารหลักฐานที่ต้องสแกนยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 3 x 4 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยติดที่มุมขวามือของใบสมัคร
2) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่มีชื่อ- นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
6) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น หรือได้รับการยกเว้น) (ถ้ามี)
7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลทางราชการ ไม่เกิน 1 เดือน
4.4 เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาการณ์และนักพัฒนา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์และนักพัฒนา โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์และนักพัฒนา
เงินเดือน 9,000.-บาท

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์
2.2 ปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนา

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
3.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.8 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.10 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
3.11 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. การรับสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถเดินทางมารับใบสมัครได้ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ
4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องสแกนยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 3 x 4 ชม. โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยติดที่มุมขวามือของใบสมัคร
2) คุณวุฒิการศึกษา โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่มีชื่อ- นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น หรือได้รับการยกเว้น) (ถ้ามี)
6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลทางราชการ ไม่เกิน 1 เดือน

4.4 เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 094 - 6639892 (ครูปรียานุช) หรือ 095 - 5391835 (ครูพลเทพ) หรือ 02 - 6371178 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 12 ต.ค. 2566 เวลา 11:48 น.
  • 3,110

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^