LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2566

  • 11 ต.ค. 2566 เวลา 23:08 น.
  • 5,692
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอน เอกภาษาไทย หรือ เอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา

2. ค่าตอบแทน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ

6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ หรือตาฎหมายอื่น
12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
14) เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตามสาขาที่รับสมัครตามประกาศนี้
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการ อาคารเมรี (ตึกสีม่วง) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 10 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0- 3846 - 1202
รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 11 ต.ค. 2566 เวลา 23:08 น.
  • 5,692

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^