LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

  • 10 ต.ค. 2566 เวลา 22:21 น.
  • 7,419
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้–17 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 อัตรา จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา
1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์/ วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.4 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567
- อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
- อัตราค่าจ้าง แม่ครัว 10,000 บาท/เดือน

3. ขอบเขตภาระงาน
ขอบเขตภาระงานตามที่ระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 4.1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุก โดยทำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกอนุบาล หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภากำหนด
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(2) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภากำหนด
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล
- มีความรู้ความสามารถและทักษะจินตคณิต
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(3) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์/วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิชาเอกคอมพิวเตอร์/วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.,หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภากำหนด
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(4) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่แม่ครัว และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 3 –17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 10 ต.ค. 2566 เวลา 22:21 น.
  • 7,419

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^