LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567  19 ก.พ. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 29 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 10 อัตรา - รายงานตัว 23 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

  • 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:20 น.
  • 6,818
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มีความประสงค์ที่จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
    1.1 ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ครูวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
    1.3 ครูวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
    3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือ มีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการครุสภาออกให้

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือก
    3.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    3.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    3.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
    3.8 หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
    3.9 ใบรับรองการผ่านประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

4. การยื่นใบสมัคร
    4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    4.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
    4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 062-302-121 ระหว่าง วันที่ 18-22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:20 น.
  • 6,818

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^