LASTEST NEWS

18 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท

  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 23:57 น.
  • 5,451
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เงินเดือน 8,000-11,000.-บาท ตั้งแต่ 18-22 ก.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT

ด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง)และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับครูอัตราจ้าง โดยมอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้าง การลาของครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT ในสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคหกรรม
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและICT จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องสมุด
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่งครูผู้สอน (อัตราจ้าง) วิชาเอกคหกรรม
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี
- มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT)
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- มีความรู้ความสามารถด้าน ICT สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel) Internet และโปรแกรมกราฟิก
- มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากรโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. หรือสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงก์นี้

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแสบ
 
  • 14 ก.ย. 2566 เวลา 23:57 น.
  • 5,451

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^