LASTEST NEWS

19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สพป.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 52 อัตรา - รายงานตัว 23 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 - 19,500 บาท รับสมัครตั้งแต่ 1-9 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สพม.เลย หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สอศ.ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.16 และ ว.17 18 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567“เพิ่มพูน”ชี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือจากองค์การค้าฯเพราะเป็นการเปิดเสรี 17 ก.ค. 2567ศธ.ฟัน “อาญา-วินัย-ยกเลิกตั๋วครู” พวกอนาจารเด็ก 17 ก.ค. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 26 กรกฎาคม 2567 17 ก.ค. 2567ยินดีด้วยครับ! สพป.หนองคาย เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 30 ส.ค. 2566 เวลา 17:09 น.
  • 18,936
สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สกลนคร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
    1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    1.3 รายละเอียดการจ้าง
          (1) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.-บาท/เดือน
          (2) อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชา จำนวน 3 วิชาเอก ดังนี้
               - ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
               - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
               - ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
          (3) สำหรับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
          (4) ระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและโอนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ขอบช่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
    2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนในวันสมัคร รายละเอียด ดังนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญญาชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเปั่นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
          (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
          (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          (13) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรตและนักบวช ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพหรือเข้ารับการเลือกสรร หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

    3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          (1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          (2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงบในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ)(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2)
    3.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง
          (1) มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
          (2) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
          (3) มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุม 4 (ไทสกล) อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 (ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 30 ส.ค. 2566 เวลา 17:09 น.
  • 18,936

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^