LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566

  • 17 ส.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
  • 3,765
สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 19 อัตรา - รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีหนังสือ ที่ ศธ 14230/3361 เรื่อง การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566

เรียน (กลุ่มวิชา สอบได้ลำดับที่.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีเอกสารประกอบการรายงานตัว จำนวน 1 ชุด
2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 นั้น

โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 อนุมัติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตามกลุ่มวิชาเอก ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ จึงให้ท่านไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หากไม่ไปรายงานตัว ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในการบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
(นางวรางคณา ไชยเรือน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. O 2354 5256เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่ติดรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (หนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ได้เฉพาะกรณีสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอกฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)8. รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวหน้าตรง (ไม่ติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์) ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่ท่นเลือกในวันเดียวกัน หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนดให้ถือว่า สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม :: เอกสารแนบ
  • 17 ส.ค. 2566 เวลา 10:28 น.
  • 3,765

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^