LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 23:49 น.
  • 8,828
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยอำนาจคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
(ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างทุก 6 เดือน)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(7) มีความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่มีความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เรียน
(8) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ


2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) อายุระหว่าง 21 - 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(4) หากมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 54 พรรษา (อาคาร 4) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 23:49 น.
  • 8,828

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^