LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 สิงหาคม 2566

  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 21:51 น.
  • 11,460
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 สิงหาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สอนวิชาคณิตศาสตร์ (Co-Teacher)

ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชา
คณิตศาสตร์ (Co-Teacher) ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / International Program) สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราช วิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2 เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2.3 อายุ 22 - 35 ปี
2.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์การประสานงานกับครูชาวต่างประเทศ
2.5 มีประสบการณ์สอนหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี
2.7 มีความรับผิดชอบสูง มีจิตอาสา อดทน กระตือรือร้น ชื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
3.4 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ในตำแหน่ง
4.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานสอนในตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ (Co-Teacher)
ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / International Program) สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา
4.2 ครูที่ปรึกษานักเรียนแต่ละระดับชั้น
4.3 จัดทำแผนการสอน สื่อการสอน จัดเตรียมเนื้อหาการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ติดต่อประสานงานกับครูชาวต่างประเทศและผู้ปกครองในห้องที่ประจำชั้นเพื่อทำความเข้าใจและประสานงานกรณีที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของทางโครงการและกิจกรรมของทางโรงเรียน รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทด้านการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน
4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคาร 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (นวันและเวลาราชการ)


ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สอนวิชาชีววิทยา (Co-Teacher)

ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาชีววิทยา (Co-Teacher) ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / International Program) สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาชีววิทยา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาชีววิทยา หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2 เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2.3 อายุ 22 - 35 ปี
2.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์การประสานงานกับครู
2.5 มีประสบการณ์สอนหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี
2.7 มีความรับผิดชอบสูง มีจิตอาสา อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ชาวต่างประเทศ
2.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
3.4 มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาชีวิวิทยาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ในตำแหน่ง
4.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานสอนในตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาชีววิทยา (Co-Teacher)
ภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / International Program) สังกัดฝ่ายจัดการศึกษา
4.2 ครูที่ปรึกษานักเรียนแต่ละระดับชั้น
4.3 จัดทำแผนการสอน สื่อการสอน จัดเตรียมเนื้อหาการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ติดต่อประสานงานกับครูชาวต่างประเทศและผู้ปกครองในห้องที่ประจำชั้นเพื่อทำความเข้าใจและประสานงานกรณีที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของทางโครงการและกิจกรรมของทางโรงเรียนรวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทด้านการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน
4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคาร 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 02 ส.ค. 2566 เวลา 21:51 น.
  • 11,460

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^