LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนบ้านสันหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท

  • 20 มิ.ย. 2566 เวลา 22:53 น.
  • 4,676
โรงเรียนบ้านสันหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านสันหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 6,500.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านสันหลวง

ประกาศโรงเรียนบ้านสันหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านสันหลวง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านสันหลวง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆ (ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่น
3.3 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. กำหนด
3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล์ของโรงเรียน py2chun121@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านสันหลวง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566  ถึง 30 มิถุนายน 2566 (ทุกวันทำการและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 20 มิ.ย. 2566 เวลา 22:53 น.
  • 4,676

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^