LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา - รายงานตัว 11 ต.ค.66 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ตาก - ผลย้ายครู 2566 สพม.ตาก 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.เลย หนองบัวลำภู - ผลย้ายครู 2566 สพม.เลย หนองบัวลำภู 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566

  • 05 มิ.ย. 2566 เวลา 00:03 น.
  • 6,517
โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอุดมดรุณี

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (สาขาพลศึกษา)

 ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสาขาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่องมอบอำนาจลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ครูอัตราจ้างสาขาพลศึกษา
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
      อัตราค่าตอบแทน 9,960 บาท/เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1) จบการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือปริญญาโท สาขา พลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2) ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่กำหนดในประกาศ และ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 1) มีสัญชาติไทย
 2) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
 4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช

ทั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอุดมดรุณี ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00–15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • 05 มิ.ย. 2566 เวลา 00:03 น.
  • 6,517

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <