LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 13 พ.ค. 2566 เวลา 11:00 น.
  • 23,017
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-19 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ วันที่ทำสัญญาจ้าง - เดือนกันยายน 2566 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 ช่วยงานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
2.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 3.1.1 มีสัญชาติไทย
 3.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
 3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 3.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 3.1.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กฎ ก.ค.ศ. กำหนด
 3.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น
 3.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 3.1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 3.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 3.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 3.1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3.2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 3.2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 13 พ.ค. 2566 เวลา 11:00 น.
  • 23,017

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <