LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤษภาคม 2566

  • 11 พ.ค. 2566 เวลา 21:47 น.
  • 8,198
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-14 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556   เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2557 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
      1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
      1.2 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
      1.3 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
      1.4 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
      1.5 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง 
      ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
      3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      3.2 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดอบรม สั่งสอนและ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ
      3.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
      4.1.1 มีสัญชาติไทย
      4.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
      4.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      4.1.4 ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
      4.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
      4.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา   เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      4.1.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       - ดูในเอกสารแนบนะครับ

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทาง Email: 62622@chinorot.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 พฤษภาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 8661882 ต่อ 602 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 11 พ.ค. 2566 เวลา 21:47 น.
  • 8,198

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^